Domů / Profesionální technika / Čistící prostředky pro VT a mycí stroje / Pro vysokotlaké čistící stroje / potravinářská oblast
Odběr novinek
Desinfekční prostředek RM 735, 5l

Desinfekční prostředek RM 735, 5l

Kód: 6.295-597.0 Produktové číslo: 4039784550698
Účinný neutrální dezinfekční prostředek. Má baktericidní, fungicidní i podmíněně virucidní účinek (např. hepatitida B)
0 ks (Není skladem)
1.868 Kč bez DPH
2.260 Kč s DPH , plus doprava
Doba dodání: 3 - 5 Dnů
 
Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.

Žádné hodnocení.

Desinfekční prostředek RM 735, 5l
Technické údaje
Velikost balení (l)
5
Hodnota pH
7,6
Hmotnost včetně obalu (kg)
5,1
VLASTNOSTI
 • Účinný dezinfekční prostředek
 • Má baktericidní, fungicidní (Candida), virucidní (Hapatitis B, HIV, HTLV-3, LAV prokázáno) účinek
 • Mimořádně šetrný k materiálům
 • Neutrální z hlediska zápachu
 Desinfekční prostředek RM 735, 5l
 Desinfekční prostředek RM 735, 5l Desinfekční prostředek RM 735, 5l
VAROVÁNÍ
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Nebezpečí
 • H315 Dráždí kůži.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
 • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
KE STAŽENÍ
Bezpečnostní datový list
        Bezpečnostní datový list
 
Produktové informace
        Produktové informace
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop